Onze dienstverlening

Wij ondersteunen huisartsen bij complexe zorgvragen bij thuiswonende ouderen.

Dienstverlening NOA eerste lijn

 Wij bieden huisartsenpraktijken de volgende ondersteuning:

  1. Telefonisch collegiaal overleg: dit biedt de mogelijkheid voor de huisarts* om laagdrempelig en snel advies in te winnen
  2. Deelname aan een MDO: dit biedt de mogelijkheid een complexe patiënt met relevante betrokkenen te bespreken
  3. Thuisconsult: de SO bezoekt de patiënt thuis en stelt een advies of behandelplan op

De specialist ouderengeneeskunde* realiseert een brede beeldvorming en werkt volgens het SFMPC model, waarbij een patiënt op vele domeinen in kaart wordt gebracht. Tegelijk dragen de SO’s zorg voor individueel maatwerk, waarbij de levensdoelen van de patiënt en diens kwaliteit van leven richtinggevend zijn.

Doorlooptijden: Onze diensten hebben verschillende doorlooptijden. Bij een collegiaal overleg wordt de huisartsenpraktijk binnen 24 uur teruggebeld door een SO of VS. Voor een huisbezoek geldt dat we binnen vijf werkdagen contact opnemen met de patiënt of diens naaste voor het inplannen van het huisbezoek. We streven er naar om een huisbezoek binnen tien werkdagen na verwijzing plaats te laten vinden. Een MDO wordt in overleg gepland.

In de zomervakantie periode streven we nog steeds deze doorlooptijden na. Het kan helaas zijn dat dit niet gehaald wordt. U wordt hierover geïnformeerd.

De dienstverlening van NOA vindt uitsluitend plaats na verwijzing van de huisarts. De huisarts blijft altijd hoofdbehandelaar. De dienstverlening vindt plaats tijdens werkdagen en reguliere werktijden. NOA is niet bedoeld voor consultatie buiten kantooruren en bij crisis situaties of -opnames.

 

 

Triage GRZ is (nog) geen onderdeel van de dienstverlening van het NOA. Voor Triage GRZ kunt u contact opnemen met het Cliënten Service Bureau van de gewenste VVT instelling. Indien een GRZ plek niet geschikt lijkt, is het mogelijk om bij het NOA een thuisconsult aan te vragen zodat de situatie en alternatieven in kaart kunnen worden gebracht. 
Voor vragen over de WZD verwijzen we naar de handreiking WZD (zie hier). Indien betrokkenheid van een SO in uw multidisciplinaire netwerkzorg nodig is, dan kan bij het NOA deze in consult gevraagd worden   
Voor een onafhankelijke beoordeling voor een medische verklaring in het kader van een aanvraag rechterlijke machtiging naar het aanmeldportaal (zie hier).

 

 

 

* Overal waar huisarts staat, kan ook POH worden gelezen en waar SO staat kan ook VS worden gelezen.

Samenwerking

NOA eerstelijn is een samenwerkingsverband met onderstaande Amsterdamse organisaties