Dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan: telefonisch collegiaal overleg, deelname aan MDO en thuisconsultatie.

Over onze dienstverlening

Werkwijze

Wij geloven in korte lijntjes met de huisartspraktijken en werken daarom wijkgericht. 

Zie onze Werkwijze

Team

Wij werken in een team van specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten-ouderenzorg. 

Team NOA eerstelijn

Welkom bij het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam (NOA) eerste lijn!

Om aan de toenemende vraag naar complexe medische zorg voor ouderen in de thuissituatie te kunnen blijven voldoen, hebben de specialisten ouderengeneeskunde (SO) van zeven Amsterdamse zorgorganisaties hun krachten gebundeld. Het is onze missie om huisartsen duurzaam te ondersteunen en thuiswonende ouderen van passende zorg te voorzien.

De huisartsenpraktijk kan NOA eerste lijn laagdrempelig betrekken als er sprake is van een complexe zorgvraag bij kwetsbare ouderen. Het liefst voordat er een acute situatie ontstaat. Verwijsvragen kunnen bijvoorbeeld zijn; cognitieve screening, algehele achteruitgang met bijvoorbeeld vallen, en probleemgedrag bij dementie.

De diensten die wij bieden zijn:

  • telefonisch collegiaal overleg
  • deelname aan een MDO
  • thuisconsult van een SO bij de patiënt thuis

Door onze samenwerking vormen wij één aanspreekpunt voor verwijzers. Voor overleg kunt u NOA eerste lijn bereiken via telefoonnummer 020-2290603. Er kan direct en eenvoudig verwezen worden via ZorgDomein, we zijn te vinden onder 'Medisch specialistische zorg' en vervolgens onder 'specialisme ouderengeneeskunde'. Zoek dan op "NOA".

Klik hier voor de volledige verwijsinstructie.

Samenwerking

NOA eerstelijn is een samenwerkingsverband met onderstaande Amsterdamse organisaties