Onze werkwijze

Wij werken wijkgericht met vaste teams.

Wanneer verwijzen

Huisartsen kunnen verwijzen naar NOA eerste lijn als er sprake is van een complexe zorgvraag bij een thuiswonende oudere. Het liefst voordat er een acute situatie ontstaat. Huisartsen kunnen bij ons terecht voor vragen met betrekking tot:

 • Cognitieve problemen
 • Algehele achteruitgang met bijvoorbeeld vallen
 • Gedrags- en stemmingsproblemen
 • Multiprobleem analyse door geriatrisch assessment
 • Beoordelen wilsbekwaamheid
 • Advance Care Planning
 • Medicatiereview


Verwijsprocedure

Verwijzen kan eenvoudig via ZorgDomein, het NOA is te vinden onder "NOA eerstelijn, regio Amsterdam". Selecteer eerst het specialisme 'Medisch specialistische zorg' en vervolgens 'Specialisme ouderengeneeskunde'. Zoek dan op "NOA eerstelijn" (of plaats een filter op afstand).
Daarna kan een keuze uit de zorgproducten worden gemaakt. Bij een collegiaal overleg wordt u binnen één werkdag teruggebeld door een SO en bij een thuisconsult wordt er binnen vijf werkdagen contact opgenomen voor het inplannen van de afspraak.

De volgende informatie is nodig bij de verwijzing:

 • NAW gegevens en verzekeraar plus polisnummer
 • Vraagstelling voor het consult
 • Medische voorgeschiedenis
 • Medicatiegebruik
 • Recente lab uitslagen
 • Relevante medisch specialisten brieven
 • Naam en contactgegevens van een contactpersoon en de relatie tot de patiënt
 • Afgegeven zorgindicatie Wlz (als aanwezig)
 • Is patiënt op de hoogte van de verwijzing naar NOA?

Klik hier voor het bekijken van de volledige verwijsinstructie.


Wijkgerichte werkwijze

Via ZorgDomein komt de verwijzing centraal binnen, waarna deze wordt doorgezet naar het betreffende wijkteam. Wij geloven in wijkgericht werken en een goede relatie met de huisartsenpraktijk. Elke huisartsenpraktijk heeft zijn eigen team van SO’s klaar staan en eventueel andere professionals zoals VS-en, verpleegkundigen en GZ-psychologen. Klik hier voor het SO Team per wijk.

Wilt u onze informatie nog eens nalezen of delen met anderen, download dan hier onze brochure NOA eerste lijn.

Samenwerking

NOA eerstelijn is een samenwerkingsverband met onderstaande Amsterdamse organisaties